Bart Van den Bossche

'k Heb bijna alles

Bart Van den Bossche zingt het liedje 'k Heb bijna alles in Vlaams en goed.