Bart Peeters

Op handen gedragen

Door zijn optredens in Vlaanderen en Nederland groeit de positieve kritiek in de media. Bart wordt uitgeroepen tot een van de beste performers in de Benelux. En hij geniet van die titel! Om geen misverstanden te creëren: in Vlaanderen treedt Bart veel méér op dan in Nederland, dus Vlaanderen is en blijft zijn biotoop. In Nederland komen alleen nog de grote theaters in aanmerking, de Nederlandse festivals worden intussen achterwege gelaten. Internationaal is Bart intussen met mate uitgeweken naar Frankrijk en Marokko waar zij fantastische optredens hebben gegeven. Die wisselwerking tussen festivals en theaters heeft Bart nodig. Op festivals laat hij zich gaan als performer, in theaters is hij eerder de singer-songwriter.

Hij voelt zich wél een zanger met beperkingen, want een zanger pur sang is in de ogen van Bart iemand als Helmut Lotti . Nu zijn de zangers waar Bart zelf erg van houdt beperkter qua stemomvang, een vergelijking met schuurpapier gaat dan beter op. Hij dweept met zangers als Tom Waits, Boudewijn de Groot en Bob Dylan. Een hemels stemgeluid reserveert Bart liever voor engelen.