Ann Christy

De eerste stimulans

In 1961 rondt Christiane haar opleiding snit en naad af en komt ze aan de kost als verkoopster in schoenwinkel Brevitt op de De Keyserlei in Antwerpen. Zij blijft hier in dienst tot in 1965. Zaakvoerster Aline Laga ontdekt dat Christiane mooi kan zingen en stimuleert haar om in haar vrije tijd aan crochetwedstrijden mee te doen.